Shfaqja e kompanisë

Shfaqja e kompanisë

Cowin i përmbahet një mjedisi pune të hapur, të lirë dhe të relaksuar, i jep lojë të plotë potencialit të ekipit dhe realizon të favorshme për klientët, kompaninë dhe individët.

Panorama e kompanisë

Grafiku i jashtëm i kompanisë

Grafiku i brendshëm i kompanisë

Salla e Takimeve të Kompanisë

Salla e pritjes së kompanisë

Korridori i Kulturës së Korporatës

Zyra e kompanisë

Qendra R & D

Pavioni i produktit

Punëtoria e Kompanisë

Punëtoria e Kompanisë

Punëtoria e Kompanisë

Punëtoria e Kompanisë