Struktura e kompanisë

Struktura e kompanisë

Struktura e arsyeshme organizative e bën të qartë ndarjen e punës dhe të përgjegjësive të të gjitha departamenteve të kompanisë, kryen në mënyrë efektive menaxhimin e performancës dhe kombinon rritjen e punonjësve me objektivat organizative.

Struktura e kompanisë